POPTÁVKA

Tel.: 517 375 292

EMAIL: mirror@mirror.cz

Speciální výroba

Euro okna

Euro dveře

Kastlová okna

Interiéry

Doplňkový sortiment

Požární prvky

Mirror > Speciální výroba >Požární prvky

Požární a akustická okna a dveře

Okna

Charakteristika
Otevíravé a sklopné vnější okna EURO mají chránit prostor před požárem a nadměrným hlukem. Z hlediska požární bezpečnosti a akustické odolnosti se tyto výrobky posuzují pouze z vnitřní strany.

Požární odolnosti
Tato odolnost se odvíjí především od typu použitého požárního skla. V kategorii EW i EI můžeme zrealizovat odolnost 15 až 30 minut.

Akustická odolnost
Tato odolnost se odvíjí od typu použitého skla. Běžné eurookno profilu IV78 dosahuje zvukové neprůzvučnosti Rw = 32 dB. Eurookno profilu IV92 dosahuje zvukové neprůzvučnosti Rw = 34 dB.
Při použití speciálních skel a dvou těsnění u profilu IV78 jsme schopni zajistit hlukovou neprůzvučnost i Rw=42 dB a u profilu IV92 i Rw = 44 dB.

Technický popis

Pevné prosklené vnitřní konstrukce jsou tvořeny rámem a výplní. Rám je vyroben z nekonečného třívrstvého lepeného EURO hranolu o rozměrech 78 x 80 mm. Zasklívací lišta je z masivu bez přesahu o rozměru 18 x 24 mm. Je možné použít i jiné tvary zasklívacích lišt než standardní.

Výplně tvoří požární sklo v různých tloušťkách dle typu požární odolnosti, většinou v provedení dvojsklo ve složení požární sklo – distanční rámeček 8 mm – connex. U akustických odolností se používají různé typy skel v závislosti na požadovaném útlumu.

Všechna skla je možno povrchově upravit pískováním, pokovením (zrcadlový efekt), vrstvená izolační skla je možné polepit okrasnou fólií(mléčná, zrcadlová, solární apod.)

Tvarové řešení
V naší atypické výrobě nejsme při tvarovém řešení konstrukcí ničím omezeni. Výchozí rozměr výrobku bývá jak stavební otvor, tak smluvně závazný rozměr.

U obloukových nepravidelných konstrukcí je nutné otvor obkreslit na tvarově stálou šablonu. To provádíme při samotném měření výrobků na sololit.


Dveře

Charakteristika
Při rekonstrukcí starších historických objektů je nutné původní dveře vyměnit za nové, mnohdy s požární funkcí, jak to vyžaduje nové poslání objektu a jeho požární zabezpečení. V minulosti se všechny dveře dělaly jako kazetové, tj. rámová konstrukce s vnitřními výplněmi. Protože při rekonstrukcích historických budov má velké slovo Úřad památkové péče, v projektech je předepsána výroba nových dveří dle původního historického vzoru. V drtivé většině mají obložkové zárubně s tvarovými obložkami a mnohdy řezbářské ozdoby. Tyto výrobky jsou řemeslně velmi náročné, proto máme jeden výrobní provoz speciálně zařízený pro výrobu těchto dveří. Kazetové replikové dveře jsou výjimečnými solitérními kusy, které splňují nejpřísnější estetické nároky a jsou proto umísťovány do nejreprezentativnějších prostor.

Požární odolnosti:
U těchto typů konstrukcí jsme schopni zajistit odolnost EI , kde můžeme zrealizovat odolnost 15 až 30 minut. Kategorie EW je splněna samozřejmě.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz


Vzorkovna a provozovna

Holubice 307

Tel.: 517 375 292

mirror@mirror.cz