POPTÁVKA

Tel.: 517 375 292

EMAIL: mirror@mirror.cz

Euro okna

Euro dveře

Kastlová okna

Speciální výroba

Interiéry

Doplňkový sortiment

Název a sídlo společnosti

Mirror > Kontakt >Název a sídlo společnosti

Sídlo
MIRROR CZ, spol s r.o.
Wintrova 2853/30a
628 00 Brno

Kontaktní adresa
MIRROR CZ, spol s r.o.
Provozovna Holubice 307
628 00 Brno

Tel: 517 375 292
Mob: 602 522 748
e-mail: mirror@mirror.cz


IČO: 26933501
DIČ: CZ26933501

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5201171028/5500


Oprávnění k podnikání na základě:
Živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem města Brna

č. j.:34721/05

č. ev.: 370200-2153442-01


Předmět podnikání:
truhlářství

Živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem města Brna

č. j.:34721/05

č. ev.: 370200-2165371-00

Předmět podnikání: provádění staveb , jejich změn a odstraňování

Osvědčení o registraci plátce DPH:
Čj. 97803/05/289900/3887


Kontaktní osoby

Pavel Šmerda majitel firmy
Ing. Jan Fiala obchodní manager 724 366 965 fiala@mirror.cz
Vlastimil Smažák obchodní manager 724 086 151 smazak@mirror.cz
Petr Zámečník servisní technik 602 121 532 zamecnik@mirror.cz
Ing. Petr Barták technik okna 602 782 582 bartak@mirror.cz
Ing. Jan Pečenka technik interiéry 724 303 743 pecenka@mirror.cz
Ing. Petr Obořil vedoucí zásobování 602 519 240 oboril@mirror.cz
Ing. Lucie Khoury účetní 602 647 209

khoury@mirror.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz


Vzorkovna a provozovna

Holubice 307

Tel.: 517 375 292

mirror@mirror.cz